قسمت ۲۷

مصاحبه آزاده اخلاقی با پادکست عکاسی هیستوگرام درباره پروژه به روایت یک شاهد عینی

مصاحبه آزاده اخلاقی با پادکست عکاسی هیستوگرام درباره پروژه به روایت یک شاهد عینی

گفت و گویی درباره مسیر تولید مجموعه عکس "به روایت یک شاهد عینی" | مهمان: آزاده اخلاقی

Comments are closed.